skip to search skip to navigation skip to main content

HCP

Støtte til sundhedspersoner

I overensstemmelse med gældende regler og lovgivning har Astellas Pharma mulighed for økonomisk at støtte en sundhedspersons deltagelse i en medicinskfaglig uddannelsesaktivitet, tilrettelagt af en 3. part, fx en medicinsk kongres. Astellas Pharma kan støtte gennem betaling af rimelige omkostninger som relaterer sig til aktiviteten i form af tilmeldingsgebyr, rejseomkostninger, overnatning og forplejning.

Hospitalsansatte sundhedspersoner

Ansøgninger modtages i overensstemmelse de Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale og samarbejdsaftalerne, som er indgået af Lif og de danske regioner. Dette indebærer, at ledelsen træffer beslutning om deltagelse, herunder udvælger og godkender, hvilke medarbejdere deltager i aktiviteten.

For 2018/2019 modtager Astellas Pharma ansøgninger om støtte til følgende videnskabelige møder/kongresser:

Terapiområde Kongres Dato Sted Ansøgningsfrist
Onkologi ESMO 19.-23. oktober 2018 München, DE Udløbet
Onkologi EMUC 8.-11. november 2018 Amsterdam, NL Udløbet
Onkologi ASCO-GU 31. januar – 2. februar 2019 Orlando, USA Udløbet

 

Ansøgningsfristen fremgår overfor. Lægemiddelvirksomheders støtte til danske sundhedspersoners deltagelse i internationale medicinske uddannelsesaktiviteter skal anmeldes af den pågældende sundhedsperson til Lægemiddelstyrelsen. Oversigt over disse indberetninger findes her.

Øvrige sundhedspersoner

Astellas Pharma yder alene støtte til sundhedspersoner på baggrund af sundhedspersonens skriftlige ansøgning, og beslutning træffes af Head of Medical Affairs i Astellas Pharma i overensstemmelse med objektive kriterier angivet i ansøgningsskemaet som kan findes her, og skal udfyldes elektronisk og sendes til kontakt.dk@astellas.com.

Cookie-politik  | Fortrolighedspolitik for websted  |  Vilkår og betingelser  | Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, DK-2770 Kastrup, Tlf. +45 4343 0355, Fax +45 4343 2224, kontakt.dk@astellas.com, www.astellas.dk